Sözlükte "imgelem" ne demek?

1. Zihnin tasarım, imge oluşturma gücü, yetisi, düş gücü, hayal gücü, muhayyile.
2. Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyileimgelem

İmgelem kelimesinin ingilizcesi

n. imagination, fancy, fantasy, phantasy

İlgili olabilecek başlıklar

İmge nedir?
İmgeleme nedir?
İmgelemek nedir?