Sözlükte "imgelem" ne demek?

1. Zihnin tasarım, imge oluşturma gücü, yetisi, düş gücü, hayal gücü, muhayyile.
2. Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile.

İmgelem kelimesinin ingilizcesi

n. imagination, fancy, fantasy, phantasy